AKEP urdhër kompanive celulare, ja ç’do ndodhë nga 1 qershori me ofertat në telefon

AKEP nxori te maten njoftimibn se pas një analize të plotë dhe të argumentuar për të vlerësuar nëse ka efekte negative për konsumatorin, zbatimi i kohëzgjatjes 28-ditore i paketave tarifore celulare nga 30- ditore që ka qenë më parë, ka urdhëruar kompanitë celulare për vlerësimin e ndryshimit të kohëzgjatjes së vlefshmërisë së paketave tarifore celulare me parapagim nga 28 ditë rikthimin e paketave mujore 30 ditë.

Mesohet se prej 1 qershorit 2018, kompanitë celulare në vend duhet të kthejnë kohëzgjatjen e vlefshmërisë së paketave tarifore celulare me parapagim nga 28 ditë në 30 ditë. Është ky vendimi i marrë nga AKEP në përfundim të procedurës administrative, të nisur nga ky institucion më 26 mars të këtij viti.

Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare ka bërë një vlerësim të efektit financiar në dëm të konsumatorëve nga ndryshimi i kohëzgjatjes së paketave. Sipas kësaj analize, ka rezultuar se qytetarët faturoheshin 869 lekë më shumë.

“Duke analizuar efektin financiar të ndryshimit të periudhës së faturimit nga 30-ditore në 28-ditore, rezulton se ndryshimi i afatit në paketat tarifore standarde me parapagim nga 30-ditore në 28-ditore nga operatorët e shërbimeve mobile ka sjellë efekte te përdoruesit, të cilët kryejnë rimbushje në mënyrë të vazhdueshme përgjatë periudhës vjetore, pa përjashtuar edhe efektet që mund të shkaktohen te përdoruesit e tjerë të shërbimeve me parapagesë të këtyre paketave.

Po të marrim si shembull rimbushjen e një pakete shërbimi bundle me vlerë 1,000 lekë, nëse në rastin e faturimit 30-ditor përdoruesi do të paguante 12,167 lekë në vit, me ndryshimin e ri, tashmë ai do të faturohet 13,075 lekë në vit, pra, rreth 869 lekë më shumë”, citohet në vendimin e AKEP.